خانه محصولات افزودنی‌های شیمیایی سیمان مواد بهبود دهنده کیفیت و افزاینده مقاومت

محصولات

این مواد موجب رشد مقاومت اولیه و/یا نهایی سیمان می‌شوند. آلکامین‌ها از مهمترین مواد این گروه می‌باشند که در انواع و غلظتهای مختلف می‌توانند اثرات متفاوتی بر مقاومت سیمان در سنین مختلف داشته باشند.


[ 1 الی 1 ]
تعداد آیتم در صفحه :
جستجو